HTTP

HTTP / İstekler

Bir HTTP istemcisi sunucuya aşakğıdaki mesaj şeklini kullanarak bir istek yollar. İstek satırı (A Request-line) Sıfır veya daha fazla başlık (Genel | İstek | Varlık) bilgisi gönderir. Bitirmek için CRLF karakterleri...

HTTP / Mesajlar

HTTP sunucu/istemci mimarisi ve durumsuz(stateless) bir yapı kullanarak sunucu ile istemci arasında güvenilir bir TCP/IP bağlantısı üzerinden mesajlaşmaya uygun bir ortam oluşturur. Bir HTTP istemcisi sunucu ile arasındaki bağlantıyı kurarak bu...

HTTP / Parametreler

Bu bölümde birkaç önemli HTTP parametresini, bu parametrelerin yazım şekillerini ve iletişimde nasıl kullanıldıklarını açıklamaya çalışacağız.Bu sayede sunucu veya istemci yazarken istek ve cevaplarımızı nasıl yapılandırabileceğinmizi anlayacağız.SOnraki bölümlerde bu parametrelerin detaylı...

HTTP / Genel Bakış

Basit olarak düşünmek gerekirse, HTTP protokolü TCP/IP üzerinden çalışan bir haberleşme protokolüdür. Genel amacı ise; internet(WWW) üzerinden, HTML dosyaları, resimler, sorgu sonuçları gibi verilerin iletimi/dağıtımıdır. Standard kullanılan port numarası 80 olup...

Nedir bu HTTP?

Bu sayfa tutorials-point internet sitesi üzerindeki http derslerinin Türkçe’ye çevrilmesi ile hazırlanmıştır. https://www.tutorialspoint.com/http/index.htm HTTP (Hypertest Transfer Protocol) dağıtık, birlikte çalışılması planlanan media sistemleri için tasarlanmış ve uygulama akatmanında çalışan bir ptorokoldür....