Kenan Erarslan

HTTP / İstekler

Bir HTTP istemcisi sunucuya aşakğıdaki mesaj şeklini kullanarak bir istek yollar. İstek satırı (A Request-line) Sıfır veya daha fazla başlık (Genel | İstek | Varlık) bilgisi gönderir. Bitirmek için CRLF karakterleri...

HTTP / Mesajlar

HTTP sunucu/istemci mimarisi ve durumsuz(stateless) bir yapı kullanarak sunucu ile istemci arasında güvenilir bir TCP/IP bağlantısı üzerinden mesajlaşmaya uygun bir ortam oluşturur. Bir HTTP istemcisi sunucu ile arasındaki bağlantıyı kurarak bu...

HTTP / Parametreler

Bu bölümde birkaç önemli HTTP parametresini, bu parametrelerin yazım şekillerini ve iletişimde nasıl kullanıldıklarını açıklamaya çalışacağız.Bu sayede sunucu veya istemci yazarken istek ve cevaplarımızı nasıl yapılandırabileceğinmizi anlayacağız.SOnraki bölümlerde bu parametrelerin detaylı...

HTTP / Genel Bakış

Basit olarak düşünmek gerekirse, HTTP protokolü TCP/IP üzerinden çalışan bir haberleşme protokolüdür. Genel amacı ise; internet(WWW) üzerinden, HTML dosyaları, resimler, sorgu sonuçları gibi verilerin iletimi/dağıtımıdır. Standard kullanılan port numarası 80 olup...

Nedir bu HTTP?

Bu sayfa tutorials-point internet sitesi üzerindeki http derslerinin Türkçe’ye çevrilmesi ile hazırlanmıştır. https://www.tutorialspoint.com/http/index.htm HTTP (Hypertest Transfer Protocol) dağıtık, birlikte çalışılması planlanan media sistemleri için tasarlanmış ve uygulama akatmanında çalışan bir ptorokoldür....

Spring Data JPA / Repositories / CrudRepository

We have created our Spring Data project, developed entities, now we need to find out how to connect to database from our code and do basic CRUD operations using Spring Data...

Spring Data JPA / Design Entities

In this post, we will go into how to design our entities for a basic project for the project we created here using Spring Data JPA. To be more precise I...

Spring Data JPA / Create project

If you are here and reading this arcticle, I think you are already aware of what Spring Framework is. If not so, you can check Spring documentations here (I will write...

Spring Tutorials

I have been working with Spring framework for years. I think it was so tough for me to understand basics at the beginning. Years later, I think Spring became easier to...

2019’un Hasscript’i

Hayatımızdan bir yılı daha eksiltirken acısıyla, tatlısıyla, kazandıklarımızla, kaybettiklerimizle, yaşadıklarımızla, yaşayamadıklarımızla daha da tecrübeli insanlar olarak 2020 yılını karşıladık. Umuyorum ki; 2020 her anlamda önceki yıllardan daha iyi bir yıl olsun....