özellik

Apache Ant – 4) Özellik dosyaları

Projeniz içinde kullandığınız özellikleri/ayarları(properties) isterseniz direk olarak Java’nın desteklediği tip olan properties dosyası olarak tutabilirsiniz. Özelliklerin dosyalara ayrılması ve ayrı dosyalarda tutulması proje büyüdükçe daha anlamlı hale gelmektedir. Proje özelliklerini dosyalara...

Apache Ant – 3) Özellik işleri (property tasks)

Ant derleme dosyaları XML kullanılarak yazıldığı için kullandığınız programlama dilindekine benzer bir şekilde değişken tanımlaması yapamazsınız. Fakat buna rağmen takdir edersiniz ki değişken tanımlayarak bazı özelliklere kısa isimlerle ulaşmak daha verimli/kolay...